De geschiedenis

Excelsior in 1925

 In 1925 was er in Vianen een concours, maar Excelsior zelf ging dat jaar naar concours in Lexmond.
 Zittend van links naar rechts: Marius Verwers, Joh. Verwers, J. v. Beest, Jan de leeuw, D.L. Singel (dir.) Bartels Rijkourvanger (be-schermheer). Staand 1e rij: Johan Merton, Lanus de Vries, Gerrit Veen, Klaas Koenhein, Rokus van Veer, Peter Krouweel, Koos Werkhoven, Bertus Verwers, Joh. Caljee jr., P. v. Elteren, Jacob de Vries, H. Brokking. Staan 2e rij: Krij Molenaar, A. v. Zanten, R. v. Geffen, Ant Middelkoop, Jo Koenhein en Arend de Vries.

De geschiedenis van een vereniging als de onze laat zich niet in een of twee alinea's omschrijven. Het ligt dan ook voor de hand dat we een en ander in periode's hebben opgesplitst, en wel:

Veel gegevens ven de geschiedenis zijn gedeelte ontleend aan het boekje "Het wel en wee van de muziekvereniging Excelsior Vianen" geschreven door de heer Frans Baars, tot zijn dood Beschermheer en Erelid van de vereniging.